Farliga vanor som gör dig olycklig

Farliga vanor som gör dig olycklig

Det är inte bara yttre faktorer som leder oss in i olycka, utan ofta handlar det om oss själva och de farliga vanor som vi lagt oss till med.

En av dessa farliga vanor är att vi hela tiden vill ha saker som vi inte har, mänskligt ja, men bitterheten står genast och knackar på, så försök i stället att acceptera det vi har, så lurar ni bitterheten och hamnar i ett välmående i stället.

En annan farlig vana är att leva på automatik och aldrig finnas i nuet, vi går alltså genom livet utan att någonsin stanna upp och reflektera över vad vi gör. Då driver man bort från vekligheten och hamnar i stress.

En av de farligaste vanorna är att spela offer, eller sätta på sig offerkoftan när man vill få fördelar, men det leder i slutet till din egen olycka. för att spela offer gör att vi håller kvar det negativa i vårt liv och fastnar i bitterhet.

Det finns många farliga vanor och alla skriver jag inte om här, men försök förändra ditt vanemönster och börja med att vara självkritisk så behöver du inte hamna i elände och misär, utan långsamt ta steget in i lyckans värld.

Comments are closed.