Hur andevärlden kan hjälpa oss

Hur andevärlden kan hjälpa oss

Vi kan börja med att allt är energi, till och med bord och stolar är energi och det finns olika frekvenser höga frekvenser är positiva saker och glädje, låga frekvenser är negativa saker som oro, stress och ångest.

När vi kommer till andevärlden finns i alla men i det undermedvetna, inte i intellektet eller vårt medvetande, så kopplingen till Universum, eller andevärlden finns alltså i det undermedvetna och är ljus energi och vill alltid vårt bästa i alla lägen.

För att förstå att andevärlden hjälper oss så måste man gå runt vår egen fria vilja som är våra tankar, ju mer du försöker undvika det negativa och gör förändringar till en högre frekvens, desto mer ser du tecken som universum, eller andevärlden vill göra dig uppmärksam på.

Andevärlden kan hjälpa oss genom att släppa in rätt människor i vårt liv, när vi behöver dem, de kan hjälpa oss genom tecken som gör att vi befinner oss på rätt ställe på rätt tidpunkt, ja, det finns mängder av sätt de kan hjälpa oss på, om vi bara tror på det och inte manifesterar negativa tankar i det vi verkligen vill ha utan fokuserar och tro att vi kan få det vi vill ha, universum tror på dig och älskar dig, så börja med att tro på dig själv.

Comments are closed.