Konsten att ge någon ett svårt besked

Konsten att ge någon ett svårt besked

När man försöker hjälpa en människa att komma till en svår insikt, får man inte gå före henne/honom och försöka visa vägen. för en sådan vandring i sitt inre måste han/hon få göra själv, i sin egen takt och i sin egen riktning.

Varje försök man gör för att gå före och visa vägen, gör att personen sluter sig inom sig själv och slutar lyssna till vad man har att säga, i stället skall man följa efter, vara lyhörd och försiktig för att inte störa henne/honom, försöka att bara finnas till och erbjuda trygghet. Ibland så kan man försiktigt ge personen en liten knuff. i enstaka undantagsfall om personen är i ett kritiskt skede och om man är helt säker på vart hon/han är på väg så kan man följa efter före, ställa sig en bit fram på stigen och ropa på henne/honom.

Comments are closed.