Låt din själ sjunga

Låt din själ sjunga

Alla kan inte vara stora kompositörer, men den  besjälade kreativiteten kan flöda genom oss, bara vi kan sluta oroa oss så mycket för vad andra tycker om våra insatser och om vi duger. Vi har alla en unik röst, en melodi, en kreativitet, men för att höra  den måste vi först ge själen lov att sjunga.

Det finns säkert hur många saker som helst som hindrar just dig från att uttrycka dig kreativt, förmodligen är det någon som har sagt åt dig att du inte är det på ett eller annat sätt, det kan vara någon annan som får mer berömmelse än dig och du får för dig att du inte kan eller  är kreativ. Även om man är tondöv, eller åtminstone inte världens bästa sångare, men det skall inte hindra dig från att låta själen sjunga ut, eller från att hitta andra sätt att låta själen komma till uttryck, sådana sätt som stämmer bättre överens med våra gåvor och som kan bli ett redskap för vårt eget unika kreativa uttryck.

För att få tillgång till den sanna glädjen, så låt själen sjunga. Det finns många saker som är kreativa, det är inte bara sång och dans och målning, det är så mycket mer, så kolla upp vad du gör som är kreativt och tillåter din  själ att sjunga.

Comments are closed.