Låt själen leda dig

Låt själen leda dig

Vi lever i farliga tider och det finns all anledning att vara orolig och bekymrad. Det är klimatförändringar, över befolkning, mänskliga konflikter, ekonomiska kriser och mycket mer och allt detta ser det ut som att vi kommer lämna över till nästa generation.

Det kan verkligen vara svårt att känna att man skulle kunna påverka någonting när världen, när vi befinner oss i detta tillstånd och det är heller inte konstigt om man vill bli avledd via tv, eller att handla i affärer. Men om det skall finnas något hopp måste vi bli medvetna om att våra egon hela tiden tävlar, kontrollerar och jämför sig och att vi går genom livet som sömngångare.

Vi måste liksom vakna upp och bli medvetna om det liv som finns bakom egot, där själens äventyr startar.

För att verkligen bli fri låt då själen leda dig och försök att förminska ditt ego.

Comments are closed.