Osäkerhets tankar

Osäkerhets tankar

Vi värderar hela tiden våra liv, trångsynt och utifrån förutfattade meningar och det är en stor förlust att låta våra osäkerhets tankar prägla våra liv och  de känslor som de väcker, det kan leda till att vi slutar se världen omkring oss och vår egen roll i den.

Det kan bli så att vi begränsar potentialen i livet, dömer ut situationer på förhand och försöker lista ut vad andra tycker. Detta leder i sin tur att vi styrs av våra reaktioner, att vi skjuter saker ifrån oss beroende på vad vi har för uppfattning om en enskild situation.

Om vi hela tiden väger varje ögonblick utifrån bra eller dåligt, eller utifrån om vi gillar det eller inte får vi svårare att se tillvaron och våran plats i den. Genom våra omedvetna tankemönster är lika med det vi hela tiden intalar oss själva  om världen och andra människor gör att vi krymper vår uppfattning om oss själva och vilka vi är och vad vi kan ge världen. Följden blir att vi hela tiden möter livet i skyddsställning.

Nästa inlägg handlar om samma sak så på återseende och hoppas  ni vill ringa mig.

Comments are closed.