Sända ljus till någon

Sända ljus till någon

Det man inte tror, men som jag har förstått så är det väldigt användbart att sända ljus till någon som har det svårt på ett eller annat vis, det ger resultat, jag har fått feedback på det många gånger under alla mina år som ljusbärare.

Som vi alla vet så är allting energi så även känslor som vi bär och sorg och förlamning av alla de slag ger tunga energier, så även om det kan vara bra att få värka ut sin sorg, så skall den ju inte påverka och tynga ned i all evighet och för att väga upp de tunga energierna så behövs det ljus.

Den snabbaste vägen till en lösning på problemet är att skicka ljus till just problemet och en lösning kommer ganska så fort till en.

En enkel regel är att allt du tänker på växer, så lägg lite ljus i dina tankar, eller be någon  skicka ljus åt ditt håll, det både hjälper och helar dig.

Comments are closed.