Själfull vänskap

Själfull vänskap

Livet är hektiskt, det vet vi nog alla och att det är lätt att bara skumma på ytan i våra relationer, allra helst om vi förlitar oss på  sociala medier som ett sätt att hålla oss informerade om allt som pågår i varandras liv. Men som vi nog alla vet så är livet mycket större än våra ytliga statusuppdateringar och även om inte alla vi möter är ämnade att bli våra själsfränder så kan vi alltid hitta själfulla vägar till en djupare samvaro med alla som vi möter på vår väg. Bara vi håller ögonen öppna.

Själfull vänskap går utanpå de normala förväntningarna på vad du kan göra för mig och vad jag kan göra för dig, det finns många orsaker till att det lönar sig att möta världen och människorna omkring på ett besjälat sätt.

Detta kommer jag att ta upp i nästa inlägg.

Comments are closed.