Browsed by
Tag: Bekvämlighetszon

Tröskeln till själen

Tröskeln till själen

Medveten närvaro kan med andra ord hjälpa oss att tysta vårt ego tillräckligt effektivt för att vi skall hamna på tröskeln till själen, Men när vi väl står där på tröskeln så har vi ett val. Vi kan dra oss tillbaka till egots bekvämlighetszon igen, eller bryta oss ur den och fortsätta in på själens område, som oftast är outforskad mark och genom det få veta mer om hur det unika livet inom oss ser ut när det väl får…

Read More Read More