Tänk utåt

Tänk utåt

Försök att alltid tänka utåt, att tänka på sig själv hela tiden är en ovana som måste bort, tro mig du har inte råd med det. Kom ihåg att när man tänker inåt, dras tankeenergin nedåt. När man tänker utåt utvidgas den istället och trycket mot vår hjärna minskar.

Detta pekar på hur viktigt det är att vara positiv, att se till att tankeenergin expanderar utåt och håller både kroppen och hjärnan fria från tryck.

Livet i sig är rätt problematiskt för om det vore lätt så skulle vi inte sträva framåt och vi skulle inte lära oss att utvecklas alls, vi behöver både utmaningarnas stimulans och lugn och ro, det måste alltid finnas en balans.

Så tänk utåt och låt inte det negativa ta över genom att övertänka så det går inåt och bygger stora berg.

Comments are closed.