Tankemässig Energi

Tankemässig Energi

När det gäller tankemässig energi finns det många möjligheter att hitta fram till en mer själfull rytm, med hjälp av lite disciplin. Det handlar om att förenkla sin fysiska omgivning, exempelvis att skapa ett mer inspirerande ställe att arbeta på genom att rensa och rena. men det handlar också om att skala bort störande moment som kan störa din koncentration från den uppgift du skall utföra.

Ett sms eller ett mail stör din koncentration mer än du anar och för att inte tala om det surfande runt på nätet som vi sysslar med då vi blir uttråkade eller rastlösa. Att gå ut och ta lite luft eller prata med sin arbetskamrat istället för att maila eller skicka sms är saker som kan ge oss ny tankemässig energi och kan få oss att känna själslig samhörighet igen. Tidsgränser kan hjälpa dig att ge dagen en rytm och ett flöde. Arbeta i korta pass då du stänger av mailprogram och telefoner, så du vid dessa tillfällen kan rikta hela din uppmärksamhet på det du just då arbetar med. stanna sedan upp och hämta andan och emellan de korta passen skall du foga in pauser som kommer göra att du är närvarande i det du arbetar med. Då fyller du på tankemässig energi.

Comments are closed.