Våga att hoppa

Våga att hoppa

Det där hör man ibland till förbannelse och precis i de ögonblick då man är som räddast för förändring, jag har sagt det några gånger till kunder som ringer mig på linjen, det är då jag ser att det inte finns någon annan utväg, för dem att komma vidare på sin väg om de inte vågar hoppa och se vart de hamnar när  de landar.

Det kan handla om olika saker som att flytta från tryggheten, till något helt annat ställe där man inte känner någon och där söka jobb och börja ett nytt liv, det kan också handla om att bryta en  långvarig relation, för att ge plats åt sig själv.

Ja, det kan handla om mycket, men det måste handla om modet att hoppa och lita på att man hamnar rätt.

Liksom att lita på sin förmåga att fatta rätt beslut.

Comments are closed.