Browsed by
Tag: Gebo

Gebo

Gebo

Nu är vi framme vid runa nummer sju om heter Gebo och betyder relationer. Min tolkning av denna runan : Gebo visar på framgång i alla typer av relationer, så nu kan du passa på att binda dig. Den talar också om att nya romanser, positiva affärsuppgörelser och alla typer av partnerskap gynnas just nu. Runan Gebo påminner dig om att i fungerande relationer, så spelar lyhördhet för varandras behov en avgörande roll samt att man accepterar att man är…

Read More Read More