Andekontakt via böcker och andra texter

Andekontakt via böcker och andra texter

Andarna kan tala till oss genom böcker, tidningar eller brev, ja, i stort sätt genom alla skrivna texter.

I dessa sammanhang är man ofta inte medveten om att man söker ett svar, så budskapen kan komma som en överraskning, men det vanligaste är nog att de kommer när man ber andarna om hjälp.

Det kan visa sig genom att du får lust att hämta en speciell bok från bokhyllan, eller en viss rubrik eller bildtext fångar din uppmärksamhet, du kanske får se en reklamlapp eller en annan papperslapp på gatan och får en lust att plocka upp den och läsa vad det står. Oavsett hur du råkar komma i kontakt med det skrivna så bör du förstå att det är andevärlden som lockar dig att läsa ett viktigt meddelande, som handlar om det du bett om hjälp om.

Kram Ulva

Comments are closed.