Änglagruppering

Änglagruppering

Det finns olika grupper av änglar och uppdelningen har vi människor kommit på av någon anledning, som varken jag eller universum någonsin kommer att första. Änglarna däremot som lever nära oss människor och på något vis kommit att älska oss de har anpassat sig in i vårat tänk och grupperat sig.

Skämt åsido så är det en form av hierarki, men det har inget att göra med vem som är bäst utan grupperingarna handlar helt enkelt om vad de har för uppgifter.

SERAFER

Är högst upp bland grupperna, det är nämligen de som står närmast Gud.

KERUBER

Kommer strax efter och är väktare. De vaktar himmelens portar och bär Guds tron.

TORNER

De är de dömande, det vill säga himmelens åklagare. De består av andlig eld, då de offrade sig till Keruberna för att tid och rum skulle komma.

HERRAVÄLDENA

De sköter välsignelser och mirakel. De är också arbetsledare (som vi skulle säga som människor) till de änglar som kommer här under.

KRAFTERNA

Dessa änglar styr stjärnor och planeters omloppsbana.

FURSTENDÖMENA

De är alla länder, städer och nationers skydds änglar och de undervisar de stora ledarna.

MAKTERNA

De står vakt vid regnbågen, de skyddar också mot onda andar.

ÄRKEÄNLAR

Deras uppgift är att förmedla budskap till människor och till Gud. De är flera till antalet och det skiljer sig från olika kulturer hur många de är, men de har alla olika specialiteter och uppgifter. Dessa änglar är inte dömande och det innebär att de hjälper alla, inga undantag, utan alla som ber om deras hjälp. De har heller inte några gränser så de kan vara på flera ställen samtidigt.

I ett annat inlägg så skall jag skriva några av ärkeänglarnas namn och deras uppgift

VANLIGA ÄNGLAR.

Det är dem som vi människor kallar skyddsänglar och budskapsänglar. Dessa änglar finns runt oss men kan inte ge sig på vår fria vilja, utan väntar tålmodigt på att vi skall be dem om hjälp. När du ber dem om hjälp så måste du vara tydlig med vad du behöver hjälp med och ropa på dom högt, inte bara i tanken. Tacka alltid änglarna, tala med dem vem vet det kan ju vara någon som stått dig nära.

Kram Ulva

Comments are closed.