Den andra sidan

Den andra sidan

När vi väl kommer till andra sidan så får vi tillfälle att gå igenom och granska det jordeliv som vi lämnat bakom oss, Vilka läxor vi har lärt oss, vad vi lyckades med och vad vi misslyckades med. Hur du hanterade ditt liv avgör fortsättningen. Antingen blir du uppflyttad till en högre andlig utvecklingsnivå, eller så blir du det inte.

Man behöver inte ha ett fläckfritt liv för att bli uppflyttad, för framsteg på en andlig nivå handlar inte om att vara felfri, utan det handlar om hur väl vi lyckades med att följa vår plan och föresatsen att bli bättre människor. Då undrar du säkert vem det är som avgör den saken och det skall jag försöka förklara.

Enligt andarna så deltar våra själar efter ankomsten i ett slags utvärderingssamtal, först tillsammans med våra andliga guider och senare med vår själsgrupp, eller ande gäng, detta för att undersöka om vi har lyckats genomföra de beslut och uppgifter som vi fattade innan vi gick ned på jorden som en fysisk kropp.

Du skall då sanningsenligt kunna svara på dessa frågor:

Genomförde jag mina beslut?

Lärde jag mig det som krävdes för att nå en högre utvecklingsnivå?

Klarade jag de prövningar jag hade föresatt mig?

Vi gör alltså en grundlig inventering av det jordeliv vi lämnat för att se vad vi behöver göra under vistelsen i vårt andliga hem för att läka skadad energi, återhämta oss och förbereda en ny lista över lärdomar vi måste inhämta under vår nästa nedstigning i fysisk kropp på jorden.

Kram Ulva

Comments are closed.