Browsed by
Tag: Lagewn om kontroll

Lagen om kontroll

Lagen om kontroll

Ditt personliga välbefinnande står i direkt proportion till den grad av kontroll som du känner att du har över ditt liv. En slutsats av denna lag Förändring är oundviklig, inte bara oundviklig utan den är helt oförutsägbar, ja, den påverkar alla aspekter i livet. Förändring är också något som många av oss människor upplever som skrämmande och svårt, ja, i alla människor finns en djupt rotad önskan att undvika alla former av förändringar även om förändringen är positiv. Det är…

Read More Read More