Lagen om kontroll

Lagen om kontroll

Ditt personliga välbefinnande står i direkt proportion till den grad av kontroll som du känner att du har över ditt liv.

En slutsats av denna lag

Förändring är oundviklig, inte bara oundviklig utan den är helt oförutsägbar, ja, den påverkar alla aspekter i livet.

Förändring är också något som många av oss människor upplever som skrämmande och svårt, ja, i alla människor finns en djupt rotad önskan att undvika alla former av förändringar även om förändringen är positiv. Det är därför det är så viktigt med mål, för då har du själv en möjlighet att styra förändringen. Ett mål gör att du känner att de saker du gör alltid går i rätt riktning.

Genom att dagligen sträva efter att uppnå dina mål, för just den dagen, så försäkrar du dig mer eller mindre om att du kommer att må bättre och bara genom det åstadkomma mer än om du inte haft något mål. Du utvecklar automatiskt en större känsla av kontroll.

Lite tips hur du använder lagen direkt, börja med att granska ditt liv väldigt noga och lägg märke till vilket område som ger dig mest stress, vrede eller frustration. Detta kommer att visa sig vara de situationer som visar sig vara där du upplever att du saknar kontroll.

För att handskas med en stressframkallande person eller situation, så måste du först identifiera den, så du behöver bestämma och fatta beslut i varje sådan situation. Antingen fortsätter eller så avslutar du det, det handlar om, det spelar ingen roll vad det är exempelvis jobb, relationer eller en investering av tid, pengar eller känslor. Så om du bara fattar ett beslut om åtgärd, så kommer bara det leda till att stressen avtar och att din självkänsla höjs.

Glöm aldrig att du är där du är på grund av dina val och beslut, så är du inte nöjd, så är det bara upp till dig att fatta andra beslut och val och du är alltid fri att välja.

Kram Ulva

Comments are closed.