Attraktionslagen

Attraktionslagen

Loa, eller Lagen om attraktion om man skall vara korrekt. Den hör i allra högsta grad ihop med det vi gör varje dag på våran spålinje, nämligen försöker få människor att se det ljusa i allt det mörker de har inom sig.

De flesta som precis fått kontakt med attraktionslagen blir väldigt glada och lättade för det låter helt underbart att det vi önskar oss får vi och att det vi tänker på är det vi kommer få. Men den lyckan förändras snart till besvikelse då det som dyker upp i vårt liv är en massa negativa händelser och ångestfulla känslor och det är ju inte det vi önskat oss precis.

Attraktionslagen fungerar som en magnet.

Jag skall i så enkla ordalag jag kan berätta om några saker som gör att det vi önskar inte kommer till oss. Det vanliga är att vi i samma stund som vi sänder ut vår önskan direkt efter frågar oss hur det nu skall gå till och då sänder vi ut tvivel och vibrationen av tvivel skapar bara mer tvivel. Så innan vår önskan har sänts ut, så har vi själva stoppat själva manifestationen eftersom vibrationen vi sänder ut är tvivel.

En annan vanlig sak som hindrar din önskan att nå dig är otålighet och ifrågasättande om när det du önskat skall komma, för så fort du börjar tänka på bristen av det du attraherar så är det den vibrationen du sänder ut och det som det kommer mer av.

Tänk också på att det viktigaste är inte att hela tiden tänka på det som önskas, utan det är snarare att du känner dig lycklig. Så att ha positiva känslor är detsamma som att vara mottaglig för det du har önskat. För det är samma sak där har du positiva känslor så vibrerar och attraherar du saker som ger dig ännu mer positiva känslor.

Spännande ämne så fortsättning följer.

Kram Ulva

Comments are closed.