Kraftdjur Lodjuret

Kraftdjur Lodjuret

Ett lodjur vaktar över all magisk kunskap som gått förlorad och över universums visdom. Så har du fått lodjuret som ditt kraftdjur så lär du få en fantastisk vägledning i dess kunskap om livets små och stora mysterier, du kommer lära dig att rasera mänskliga fasader och tränga långt under ytan i de problem du stöter på, den kommer få dig att se saker som ingen annan märker.

Deras tofsar på öronen är antenner som står i direkt kontakt med universum. De som har lodjuret som kraftdjur har en förmåga att inge stort förtroende och många söker dem för att berätta sina hemligheter, de har också förmågan att se människors största rädslor, deras osanningar och självbedrägeri.

De väljer sina ord med omsorg, håller sina löften och sist men inte minst så skulle de aldrig förråda någon som gett dem sitt förtroende. Men Lodjursmänniskor kan också hålla en viss distans till andra och föredrar hellre ensamheten.

Om lodjuret söker upp dig i dina drömmar eller i verkliga livet, så vill den varna för något som komma skall eller förbereda dig för något som du skall dra lärdom av.

Kram Ulva

Comments are closed.