Lagen om ansvar

Lagen om ansvar

Du blir alltid vad du tänker och det är bara du som kan bestämma hur du tänker och vad du tänker och detta gör ju dig själv ansvarig för allt det som händer i ditt liv. Du är där du är och är den du är på grund av dig själv inte på grund av någon annan och du måste alltid ta konsekvenserna av dina val. Det intressanta med ansvar är att ju mer av det du tar och ju mer du förlitar dig på dig själv, desto mer är andra människor beredda att hjälpa dig. Men ju mindre ansvar du tar och ju mer du anmärker på andra, desto färre är de människor som över huvud taget vill ha med dig att göra.

Slutsatser av denna lag

Var du än är och vad du än gör, så är du en stor del av dina egna val, så du är där du är och den du är på grund av dina egna handlingar oavsett om du tycker om det eller inte. Ditt ansvar börjar med att du tar kontroll över innehållet i ditt medvetande. Ingen kommer till din undsättning så om saker och ting skall ske så är det upp till dig om du vill att ditt liv skall förbättras, måste du själv förbättras och om du vill att saker skall förändras, måste du själv förändras. Den bästa belöningen du får för att ta ansvar för någonting är en fantastisk känsla av kontroll och frihet som blir ditt resultat och att du känner dig positiv och nöjd med dig själv.

Tips på hur du tillämpar denna lagen direkt är skjut inte skulden på andra och undvik undanflykter, ta helt enkelt ditt ansvar.

Kram Ulva

Comments are closed.