Lagen om attraktion

Lagen om attraktion

Detta är en av de stora lagarna och den som de flesta känner till och den handlar egentligen om och förklarar mycket om framgångar och misslyckanden i en människas liv både privat och yrkesmässigt. Den förklaras också med att allt som du har i ditt liv, har du själv dragit till dig genom ditt sätt att vara och hur du tänker.

Dina tankar är väldigt kraftfulla och kan jämföras som en själslig energi som färdas fram i ljusets hastighet och kan tränga sig igenom vilka hinder som helst. Så det är otroligt viktigt att förändra sina tankar till positiva.

Tips om hur du använder lagen direkt, för det första så börja analysera allt som du har runt dig och kolla om det överensstämmer med det du tänker, hylla det positiva i ditt liv som finns där för att du dragit till dig det. Kolla också in det som du är mindre nöjd med i ditt liv och ta ansvar för detta med, för det finns ju också där på grund av dig, ja, på grund av någon brist i ditt tänkande.

Fundera över vad det är för brister och vad du kan göra åt dem. Vilka förändringar måste du göra i ditt tänkande för att kunna förändra vissa delar av ditt liv?

Kram Ulva

Comments are closed.