Lilla Arkanan del 4

Lilla Arkanan del 4

Nu har vi kommit fram till den sista sviten i lilla arkanan, nämligen pentagramsviten. Denna svit är den som tilltalar mig mest. Pentagram representerar elementet jord och är förknippat med människans sinne, pentagrammen representerar också följande livsområden. Arbete, materiella frågor, rutiner, stabila relationer och trygghet.

ESS I PENTAGRAM

Nyckelord : Överflöd och belåtenhet.

Min tolkning : En idé tar form och du närmar dig ett nytt arbete, ett nytt hem eller någon annan materiell trygghet.

Råd : Ha is i magen.

TVÅ PENTAGRAM

Nyckelord : Ekonomiskt fiffel och en situation i förändring.

Min tolkning : Du har ett behov av att bli uppskattad för din praktiska förmåga.

Råd : Jaga inte social status.

TRE PENTAGRAM

Nyckelord : Bygga upp ekonomin och skickligt agerande.

Min tolkning : Utveckla din konstruktiva förmåga.

Råd : Bränn inte ut dig.

FYRA PENTAGRAM

Nyckelord : Ägodelar och makt.

Min tolkning : Du utövar ett stort inflytande i en speciell situation, rädsla för förluster.

Råd : Generositet skapar välstånd.

FEM PENTAGRAM

Nyckelord : Övergivenhet och osäkerhet.

Min tolkning : Hemmet eller ditt inre förändras, du ifrågasätter något som är värdefullt för dig. Oro och osäkerhet gör dig rädd för förändringar.

Råd : Du behöver vara rak i din kommunikation och klargöra vissa saker.

SEX PENTAGRAM

Nyckelord : Gåvor och välstånd.

Min tolkning : Din hälsa blir stabilare, du får beskydd och handledning. En estetisk talang som du har är det dags att utveckla nu, din yttre framgång speglar ditt inre liv.

Råd : Undvik att kompensera materiella saker för din inre balans.

SJU PENTAGRAM

Nyckelord : Omvärdering av dina färdigheter.

Min tolkning : Du experimenterar med dina materiella resurser. Lär dig av dina misstag och du behöver stärka ditt tålamod.

Råd : Låt inte ditt tålamod gå över i tjurskallighet.

ÅTTA PENTAGRAM

Nyckelord : Kreativ talang och hårt arbete.

Min tolkning : Du omvärderar din materiella trygghet och har möjlighet att utveckla ditt logiska tänkande så var inte för kritisk mot dig själv.

Råd : Var snäll mot din kropp.

NIO PENTAGRAM

Nyckelord : Realistiska mål och materiell framgång.

Min tolkning : Ju mer du kan ägna dig fullt ut åt ditt arbete och dina mål desto mer får du ut av dem. Djur och natur intresserar dig och du behöver bli mer tolerant mot dig själv och andra.

Råd : Ersätt inte status och ägodelar mot personlig tillgivenhet.

TIO PENTAGRAM

Nyckelord : Kärleksfull familj och materiell rikedom.

Min tolkning : Du har kämpat hårt för att skapa den inre och yttre rikedom som nu strålar ut.

Råd : Ägna dig åt konst.

PAGE I PENTAGRAM

Nyckelord : Tro på dina talanger och utveckling.

Min tolkning : Du lyssnar till din kropp, men vågar utmana den. Det finns möjlighet att utveckla nya förmågor och erfarenheter, studier och utbildning står nu framför dig.

Råd : Var försiktig.

RIDDARE I PENTAGRAM

Nyckelord : Framgång.

Min tolkning : Du tar ansvar för det fysiska livet, du är beredd att försvara din materiella trygghet.

Råd : Förblindas inte av det materiella.

DAM I PENTAGRAM

Nyckelord : Fostran och njutning.

Min tolkning : Produktiviteten står på sin höjd punkt och känner en stor samhörighet med naturen.

Råd : Bli inte tjurskallig.

KUNG I PENTAGRAM

Nyckelord : Affärer.

Min tolkning : Du är begåvad med att kunna hantera och konfrontera pengar. Dina önskningar kommer att gå i uppfyllelse, du är inte rädd för att arbeta och naturen har en otrolig dragningskraft på dig.

Råd : Se upp med din motvilja till förändring.

Så detta var en liten tolkning av alla kort i tarotleken, men som sagt det finns mycket mer man kan lägga in i tolkningarna och annat som spelar in jag har bara skrapat på ytan nu så ni förstår detta. Det kommer mer om tarotkorten senare i min blogg, men nu känner jag mig klar för denna gången.

Kram Ulva.

Comments are closed.