Orsak och verkan

Orsak och verkan

Detta är en av livets lagar och denna lag säger att prestationer, rikedom och glädje är direkta eller indirekta resultat av specifika orsaker eller handlingar, detta innebär att är du bara tydlig med vad det är för resultat du eftersträvar, så kan du också uppnå dem. Ett knep är ju att titta på andra som uppnått samma mål som du just börjat kämpa med och göra precis likadant så kan du åstadkomma samma sak.

Allting sker av en anledning, bra eller dålig, positiv eller negativ. Dina tankar är de primära kreativa krafterna i ditt liv, du skapar med andra ord hela din värld utifrån ditt sätt att tänka.

Det är ju så att man alltid är fri att välja, då det i långa loppet inte finns någon alls som tvingar dig att tänka, känna eller bete dig som du gör, det är ju snarare du som väljer hur du skall tänka, känna och bete dig, av det sätt som du uppfattar världen och det du är med om. Det är ditt sätt att tolka en händelse som avgör hur du reagerar.

Tips hur du tillämpar denna lag på direkten är nummer ett undersök det viktigaste delarna i ditt liv. Exempelvis: familj, hälsa, pengar och arbete och kontrollera orsak och verkan i förhållandet mellan vad du tänker, säger, känner och gör och det resultat du får fram detta kräver att du är uppriktig mot dig själv nummer två är att du skall kolla in dig själv och jämföra med det liv du lever, ärlighet gäller mot dig själv och skriv ned vilka förändringar du kan göra i ditt tankemönster för att förbättra någon del av ditt liv. Detta kan hjälpa dig till förändring, vilket alla vi människor ogillar men som krävs för att komma vidare.

Kram Ulva

Comments are closed.