Lagen om uppfattning

Lagen om uppfattning

Det finns så många lagar som på något vis hör ihop med attraktionslagen, men det är nog för det nästan bara är attraktionslagen vi hört mest om.

Men detta är alltså lagen om uppfattning, som handlar om att det du tror på, vad det än vara månde, blir din verklighet. Du agerar ju alltid på ett sätt som passar in med dina uppfattningar, speciellt de uppfattningar som du har om dig själv. Du tror nog inte nödvändigtvis på vad du ser, utan snarare ser du det du redan tror på.

Ett exempel är ju att du kanske tycker att du är okunnigare än andra, du kanske känner dig underlägsen i något sammanhang och dessa självbegränsande uppfattningar hämmar din potential och frambringar den personliga framgångens två värsta fiender som är tvivel och rädsla.

För att du skall lyckas ta dig framåt och uppåt här i livet så måste du utmana dina självbegränsande uppfattningar och intala dig själv att du är en person utan begränsningar och det som andra har gjort kan du också göra precis lika bra.

Tips hur du tillämpar denna lagen direkt det första är att du frigör dig från tvivel och rädsla och föreställ dig att du inte har några begränsningar över huvud taget. Ta papper och penna och föreställ dig vad du skulle göra för något om du visste att du inte kunde misslyckas. Om du hade haft obegränsat med tid, pengar och kontakter, vad skulle du då vilja göra?

Kram Ulva

Comments are closed.