Vi skriver själv vår livsplan

Vi skriver själv vår livsplan

Något jag fått lära mig från andevärlden är att vi kommer ned hit till jorden med läxor att lära, alltför att vår andlighet skall utvecklas och komma framåt. Alla dessa utmaningar slås fast och planeras av oss själva innan vi föds ned på jorden och under hela vår livstid kommer vi antingen klara av eller misslyckas med våra prövningar. Själva planen är baserad på läxorna vi inte klarade förra gången vi föddes ned till jorden och på de nya kunskaper vi förväntar oss att klara av i detta jordeliv.

När du sedan föds ned på jorden, så glömmer du din plan och då är det meningen att de andar som inte följer med ned till jordelivet denna gång skall visa dig vägen till den plan du själv har skrivit, det blir dina andliga guider, så allt som händer i ditt liv är saker du själv har planerat, glöm aldrig det.

Kram Ulva

Comments are closed.