Själen

Själen

Ja, vad är själen för något? Är det du? Din kropp? Det finns inga enkla svar, då det finns så många åsikter om vad själen är för något.

Ett exempel är kristendomen som säger att människan består av kropp, själ och ande och att själen är kontakten mellan kroppen och anden, enligt dem är själen jaget, eller vår personlighet med enklare ord. Själen är odödlig enligt de kristna. Men det är nog ett påstående som alla har gemensamt, när det gäller åsikter om själen.

Vi som jobbar som medium (kanske inte alla) säger att själen är en energi som tillhör universum, en länk mellan människan och det himmelska. Själen är den länk som behövs för att återställa balansen både i oss själva och i den värld vi lever i. Den har också existerat i evighet och under många livstider och har ett band till nutid, dåtid och framtid, den manifesterar sig fysiskt genom den mänskliga kroppen.

Själen är också en mycket viktig informationskälla, en vägledare och den kärlek du har inom dig, den avbryter aldrig något dumdristigt du gör, då du har en fri vilja, men ibland städar den upp i den kaos du skapat och ibland så låter den dig genomleva kaoset som en lärdom för dig. Enligt mig är du en själ som har hittat en kropp och inte det motsatta, din själ väntar envist på att du skall låta dig vägledas av den och att den får en möjlighet att visa dig den väg som du kommit ned till jorden för att vandra, det liv du skall leva och de relationer som tillhör just dig.

Kram Ulva.

Comments are closed.